komfortowe

rozwiązania

EN PL RU

PRZETARG

Grupa Armatura

04 maja 2009

Armatura Kraków S.A. ul. Zakopiańska 72 tel. 012 25 44 380, ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż: Lp Nr inw Nazwa Typ Rok budowy Wartość 1 205 - 02483 Zbiornik na podchloryn sodu 1997 3 700,00 zł 2 205 - 02484 Zbiornik na podchloryn sodu 1997 2 200,00 zł 3 415 - 42548 Urządzenie do polerowania „Metabo” AN-08900 2001 30 000,00 zł 4 452 - 41092 Piec elekr.komorowy PEK-7MB 1970 5 000,00 zł 5 402 - 41015 Frezarka obwiedniowa ZFA-75a 1969 9 200,00 zł 6 401 - 41313 Szlifierka narzędziowa NUA-25 1973 6 900,00 zł 7 401 - 04845 Wiertarka promieniowa OF-31 1967 5 000,00 zł 8 412 - 04847 Frezarko-kopiarka KF 2s 1967 10 100,00 zł 9 412 - 41186 Frezarko-kopiarka KF-3s 1971 15 400,00 zł 10 405 - 41348 Szlifierka do otworów SJ 1974 8 400,00 zł 11 641 - 61051 Wciągnik elektr. 5t 1975 1 500,00 zł 12 646 - 61309 Wciągnik elektryczny 2t 1979 1 000,00 zł 13 646 - 06995 Suwnica pomostowa 2t 1974 3 000,00 zł 14 646 - 06996 Suwnica pomostowa 2t 1974 3 000,00 zł 15 646 - 61001 Suwnica pomostowa 5t 1974 4 000,00 zł 16 646 - 61000 Suwnica pomostowa 5t 1974 4 000,00 zł 17 642 - 61370 Żuraw stały wolnostojący ZD-1000 1980 1 200,00 zł 18 642 - 06524 Żuraw stały wolnostojący ZW-500 1968 1 000,00 zł 19 642 - 06709 Żuraw ZW-500 1971 1 300,00 zł 20 642 - 06750 Żuraw obrotowy ZD-500 1972 1 300,00 zł 21 642 - 06751 Żuraw obrotowy ZW-750 1972 1 300,00 zł 22 503 - 05286 Wtryskarka do tworzyw sztucznych FO-200/80 1993 10 000,00 zł 23 415 - 41695 Szlifierko-polerka TUBOMATIC 12/21 1977 8 000,00 zł 24 516 - 05291 Urz. do strum. czyszczenia 1993 700,00 zł 25 422 - 41981 Urz. do gięcia wylotu „U” 1987 2 000,00 zł 26 422 - 41920 Urz. do gięcia wylewki 1984 2 000,00 zł 27 415 - 41216 Polerka proszkowa TSPM-3000 1972 30 000,00 zł 28 652 - 61462 Szafa odpylająca 1972 4 500,00 zł 29 400 - 41568 Półautomat wytacz-gwinc Gnutti FMOR 6-125 1976 38 000,00 zł 30 424 - 42052 Urz. do cięcia taśm 1991 1 000,00 zł 31 415 - 42040 Szlifierka dwutarczowa SO-802 1991 8 000,00 zł Przetarg odbędzie się w dniu 19.05.2009r. o godz. 10.00, miejsce przetargu: Armatura Kraków S.A. Kraków ul. Zakopiańska 72. Maszyny można oglądać w godz. 10.00 – 14.00 po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu i uzyskaniu informacji z Wydziału Utrzymania Ruchu nr tel.012 25-44-380,012 25-44-306.Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto: BRE BANK S.A. nr. 46 1140 1081 0000 5410 3000 1003 najpóźniej w przeddzień przetargu. Wadium przepada na rzecz spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli nabywca, który wygrał przetarg uchylił się od zawarcia umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Przetarg nieograniczony
Powrót do listy aktualności