Już teraz przygotuj dom na zimę

Grupa Armatura

Choć za oknami gorąco, a myślami bliżej nam do wakacyjnych wycieczek niż do długich zimowych wieczorów, właśnie teraz najłatwiej zadbać o to, by było nam ciepło, gdy nadejdą jesienne chłody i siarczysty mróz. Czym grozi zwlekanie z wymianą grzejnika do rozpoczęcia sezonu? Jakie urządzenie wybrać, by płacić mniej?

O konieczności renowacji instalacji c.o. przypominają nam zazwyczaj dopiero wrześniowe lub październikowe kłopoty z uzyskaniem pożądanej temperatury. Jednak to właśnie teraz jest najlepszy moment na to, by naprawić jej wadliwe elementy. Czekanie na pierwsze oznaki grzejnikowych problemów może znacznie skomplikować proces modernizacji. Jeśli zaczniemy działać już po rozpoczęciu sezonu, remont wymagał będzie usunięcia z instalacji zalegającej wody, zapewnienia dodatkowych źródeł ciepła albo wezwania specjalistów od zamrażania rur. Chcąc uniknąć wszystkich tych komplikacji, można pomyśleć o wymianie już teraz – kiedy nie ma jeszcze potrzeby korzystania z instalacji c.o. Jaki grzejnik wybrać? Na jakie właściwości zwracać uwagę, by tej zimy nie mieć kłopotów z temperaturą w domu, a do tego dostać niższe rachunki?

Co decyduje o tym, czy będzie nam ciepło?

Czynnikiem, którym kierujemy się w sytuacji, gdy nasza wiedza techniczna jest niewystarczająca, by podjąć świadomą decyzję, są najczęściej rekomendacje doradców handlowych. By nie musieć w pełni polegać na ich opiniach, warto zrozumieć podstawowe terminy opisujące funkcjonowanie grzejników. Podstawą obliczeń dotyczących tego, czy konkretne urządzenie spełni nasze oczekiwania pod względem zapewnianej w pomieszczeniu temperatury, jest moc cieplna. W przypadku grzejników członowych jest to moc cieplna osiągana przez pojedynczy człon (nazywany też ogniwem, modułem bądź elementem). Im jest ona większa, tym więcej ciepła daje kompletne urządzenie określonej wielkości. Jej jednostką jest oznaczany literą „W” wat. Zapotrzebowanie na moc cieplną konkretnego pomieszczenia można oszacować na podstawie jego metrażu i właściwych mu strat ciepła. W przybliżeniu można przyjąć, że moc cieplna urządzenia powinna wynosić około 130 – 200 W/m2 w starym budownictwie bez izolacji cieplnej, około 90 – 110 W/m2 w obiektach z lat 80. i 90. oraz około 50-70 W/m2 w nowych domach, dobrze zaizolowanych, z energooszczędnymi oknami. Dokładnych obliczeń dokonuje się w oparciu o Polską Normę PN-EN 12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.

Producenci podają wartość mocy ogniwa grzejnika w zależności od temperatury wody, która będzie przez niego przepływać oraz dla określonej temperatury pomieszczenia, w którym grzejnik ten będzie pracował. Polska Norma PN-EN 442, w części 2, dotyczącej metody badań mocy cieplnej grzejników konwekcyjnych wymaga, aby podawana była ona dla temperatury zasilania grzejnika na poziomie 75oC, temperatury wypływu wody z grzejnika na poziomie 65oC i temperatury otoczenia na poziomie 20oC. W ten sposób uzyskiwana jest średnia arytmetyczna różnica temperatury pomiędzy grzejnikiem a otoczeniem na poziomie 50oC. Tę wielkość określa się w katalogach najczęściej jako ΔT. Nowoczesne, lekkie grzejniki aluminiowe, posiadające konstrukcję zapewniającą dobry przepływ powietrza pomiędzy poszczególnymi członami, osiągają wartość mocy cieplnej dla ΔT=50°C na poziomie nawet o ponad 90% większym, niż popularne stalowe grzejniki płytowe tej samej masy – mówi Damian Muniak, ekspert Armatury Kraków. – Ze względu na małą masę jednostkową i świetną przewodność cieplną aluminium, bardzo szybko się nagrzewają - nawet kilka razy szybciej niż w stalowych modelach płytowych i żeliwnych o podobnej mocy i aż kilkanaście razy szybciej niż w przypadku ogrzewania podłogowego – tłumaczy. Chcąc wiedzieć, jaki grzejnik będzie najodpowiedniejszy, należy: oszacować zapotrzebowanie na moc cieplną pomieszczenia, zapytać spółdzielnię o temperaturę wody w instalacji, a sprzedawcę – o moc cieplną poszczególnych modeli. W oparciu o te dane możemy wyliczyć, ilumodułowy grzejnik powinniśmy zainstalować. Mnożąc tę wartość przez szerokość członów, zweryfikujemy, ile miejsca będzie zajmowało urządzenie.

O tym, jakie będą koszty przygotowania wody do ogrzewania, można w pewnej mierze wnioskować na podstawie objętości wody mieszczącej się w jednym module. Im jest ona mniejsza, tym niższych kosztów można się spodziewać. – W zaawansowanych technologicznie grzejnikach aluminiowych ilość zużywanej wody jest istotnie ograniczana, dzięki wąskim kanałom. I tak, jeśli w grzejniku aluminiowym pracują 3 litry wody, to w modelu stalowym o tej samej mocy może być to już 7l, żeliwnym –15l, a w ogrzewaniu podłogowym nawet 50 l – mówi Damian Muniak. – Stosowane w nich rozwiązania zmniejszają ilość surowca energetycznego potrzebnego do pracy instalacji, pozwalając obniżać koszty jej funkcjonowania – objaśnia ekspert Armatury Kraków.

Co gwarantuje sprawny montaż i wygodę użytkowania?

Tym, co większość z nas potrafi ocenić bez skomplikowanych obliczeń są walory estetyczne grzejnika. Choć nie mają one bezpośredniego wpływu na jego funkcjonalność, możemy na ich podstawie przewidzieć, jak skomplikowane będzie zachowanie czystości urządzenia i jego otoczenia. Im więcej złożonych form – obłości, szczelin i zagłębień – tym trudniej będzie utrzymać porządek. Z tych względów – a także z uwagi na prostotę montażu – ciekawą propozycją są modele z podłączeniem dolnym. Nie tylko umożliwiają one wymianę starych wariantów stalowych czy panelowych bez konieczności ingerowania w instalację, ale także minimalizują liczbę widocznych rur. Łączą tym samym walory funkcjonalne z oszczędną estetyką, dobrze komponującą się z wystrojem nowoczesnych przestrzeni domowych.

Choć za oknami gorąco, a myślami bliżej nam do wakacyjnych wycieczek niż do długich zimowych wieczorów, właśnie teraz najłatwiej zadbać o to, by było nam ciepło, gdy nadejdą jesienne chłody i siarczysty mróz. Czym grozi zwlekanie z wymianą grzejnika do rozpoczęcia sezonu? Jakie urządzenie wybrać, by płacić mniej?

Powrót do listy inspiracji