wyszukiwanie zaawansowane
Armatura4You
© 2016 KFA

Armatura wodna i gazowa

Grzejniki i armatura c.o.

Oszczędzanie wody - moda czy konieczność ?

Grupa Armatura

Temat oszczędzania wody znajdują się na czele listy ważnych zagadnień ekologicznych w zakresie przyszłości naszej planety. Dlatego zarówno na poziomie globalnym, jak i na poziomie poszczególnych krajów i regionów podejmowane są działania uświadamiające realne zagrożenie zmniejszenia zasobów wodnych na Ziemi. Ważne jest, aby z jednej strony dobrze zarządzać posiadanymi zasobami wodnymi, z drugiej położyć nacisk na propagowanie oszczędzania na tym polu.

Oszczędzanie wody to szereg czynności, których suma może przynieść ogólną poprawę sytuacji w zakresie zasobności w wodę różnych regionów. Ochrona bogactwa wodnego planety to przede wszystkim świadomość pojedynczych osób w zakresie codziennie wykonywanych czynności. Chodzi zarówno o nawyki w zakresie higieny, jak i dbałość o sprawne działanie urządzeń domowych, których praca oparta jest o pobór wody. Ważne także, aby były one ekonomiczne, co można osiągnąć, pomijając aspekt marki danego sprzętu, między innymi poprzez zadbanie o ich szczelność, wymianę uszczelek itd.

Według założeń Polskiej Akcji Humanitarnej w 2050 r. w 60 krajach około 7 miliardów ludzi, będzie odczuwać niedostatki wody pitnej. Te zatrważające dane powinny być impulsem do podejmowania szeroko zakrojonych działań, zarówno jeśli o poszczególne państwa, jak i pojedyncze osoby. Przekonać o potrzebie oszczędzania wody mogą dane o rocznej stracie wody na poziomie około 6,3 m³ wody, w sytuacji, gdy w łazience cieknie z kranu jedna kropla na sekundę, co daje stratę 17 litrów wody na dobę. Mając takie informacje łatwo przeliczyć ile rocznie traci się pieniędzy na wodę, która „kapała” sobie do rury odpływowej.

Dobra bo mokra

Wypracowanie właściwych przyzwyczajeń w zakresie czynności do których wykonania potrzebna jest woda, jest jednym z ważnych warunków ekologicznego stylu życia. Jednak, aby rzeczywiście zmniejszyć zużycie wody w gospodarstwach domowych konieczne jest instalowanie urządzeń, dzięki którym staje się możliwe oszczędzanie wody. Mowa tu także o armaturze sanitarnej, jaką wybiera się do kuchni i łazienki, która powinna uwzględniać aspekt ekologiczny w zakresie użytkowania wody. Biorąc pod uwagę potrzeby w tym zakresie warto zwrócić uwagę na propozycję Grupy Armatura, która w swojej ofercie produktowej uwzględnia konieczność oszczędzania wody.

I tutaj, na czoło wysuwają się baterie bezdotykowe, dzięki którym można zracjonalizować użytkowanie wody. Mechanizm baterii bezdotykowej powoduje, że strumień wody płynie tylko w momencie, kiedy dłonie znajdują się bezpośrednio pod baterią. W chwili odsunięcia rąk, woda przestaje płynąć. Jest to możliwe dzięki umieszczeniu w baterii specjalnego czujnika. Warto tu zwrócić uwagę na to, że baterie te w przeciwieństwie do baterii dotykowych pozwalają zachować 100% poziomu higieny, ponieważ nie ma tu potrzeby dotykania powierzchni baterii. Innym produktem Grupy Armatura w którym zastosowano rozwiązania ekologiczne jest seria baterii OPAL, które posiadają oszczędnościowe regulatory ceramiczne, co pozwala na kontrolowanie zużycia wody. Chodzi tutaj o trzy poziomy w jakich można ustawić uchwyt baterii, a mianowicie dolny, w którym dopływ wody jest zamknięty, środkowy tak zwany ekonomiczny oraz górny, który daje pełen strumień wody. Również baterie jednouchwytowe służą redukowaniu zużycia wody, ponieważ w przeciwieństwie do baterii dwuuchwytowych, umożliwiają one sprawną regulacje temperatury i siły strumienia wypływającej wody. W przypadku baterii dwuuchwytowych konieczne jest manipulowanie dopływem zimnej i ciepłej wody tak, aby uzyskać optymalną dla siebie temperaturę. To powoduje, że zanim wyreguluje się wodę, duża jej ilość jest po prostu zmarnowana. W porównaniu, wspomniana już bateria jednouchwytowa pozwala na duże oszczędności wody. Ciekawym rozwiązaniem stosowanym w bateriach Grupy Armatura są napowietrzacze, które mają za zadanie mieszanie wody z powietrzem, co ma w efekcie spowodować, że osoba myjąca ręce ma wrażenie, że z kranu wypływa duży strumień wody. W rzeczywistości jest on zdecydowanie mniejszy w porównaniu do strumienia wody, jaki leci ze standardowych baterii bez napowietrzacz. Ponadto umieszczone w bateriach sitko z drobnymi oczkami powoduje, że woda jest mniej rozchlapywana, co ma także znaczenie w kontekście oszczędności.

Ekologiczne podejście do tematu codziennych, domowych czynności do których wykonania potrzebna jest woda, powoduje, że konieczne jest przemyślenie tego, co można zrobić, aby zmniejszyć jej zużycie. Wbrew pozorom wiele rozwiązań, które można na tym polu zastosować nie jest specjalnie kosztownych, ani nie wymaga jakiś wielkich nakładów czasowych. Rozwiązaniem jest wprowadzenie prostych zasad korzystania z wody oraz z urządzeń, których działanie oparte jest o wodę. Chodzi między innymi o branie prysznica zamiast kąpieli w wannie, używanie ekonomicznego programu w pralce, czy włączaniu zmywarki dopiero po jej całkowitym napełnieniu naczyniami.

Nowa jakość oszczędzania

To, czy jesteśmy tak naprawdę oszczędni można łatwo ustalić odpowiadają sobie na kilka podstawowych pytań. Wśród nich na pewno ważna jest kwestia mycia rąk ; czy myjemy ręce pod bieżącym strumieniem wody, czy też po ich zmoczeniu, wyłączamy strumień wody? To samo dotyczy mycia zębów. I kolejna ważna kwestia to kwestia tego, czy korzystamy z prysznica czy z wanny? Jak długo bierzemy prysznic, ile czasu spędzamy w wannie? Aspekt ekologiczności dotyczy także tego, jakiego programu używamy w pralce czy zmywarce, jakie mamy baterie w łazience i kuchni, czy te baterie wyposażone są w mechanizmy ułatwiające oszczędzanie wody? Jak widać można na tym polu jeszcze wiele zrobić, zarówno jeżeli chodzi o używany sprzęt, jak i przyzwyczajenia i nawyki. Rozwiązania proponowane przez Grupę Armatura mogą być tutaj bardzo pomocne.

Temat oszczędzania wody znajdują się na czele listy ważnych zagadnień ekologicznych w zakresie przyszłości naszej planety. Dlatego zarówno na poziomie globalnym, jak i na poziomie poszczególnych krajów i regionów podejmowane są działania uświadamiające realne zagrożenie zmniejszenia zasobów wodnych na Ziemi. Ważne jest, aby z jednej strony dobrze zarządzać posiadanymi zasobami wodnymi, z drugiej położyć nacisk na propagowanie oszczędzania na tym polu.

Powrót do listy inspiracji