Gazela Biznesu 2008

Grupa Armatura

Armatura Gazelą Biznesu 2008 w zorganizowanym po raz dziewiąty przez Puls Biznesu rankingu Gazele Biznesu, Armatura Kraków została wyróżniona w kategorii najdynamiczniej rozwijającego się przedsiębiorstwa. O miejscu firmy na liście rankingowej decydował wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech kolejnych lat. Według "Pulsu Biznesu" gazela to firma średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów.

Powrót do listy nagród