wyszukiwanie zaawansowane
Armatura4You
© 2016 KFA

Ceramika i meble

Armatura wodna i gazowa

Grzejniki i armatura c.o.

Przeczytaj zanim podpiszesz - umowa gwarancyjna

Grupa Armatura

Ważnym dokumentem, który otrzymuje się w momencie dokonania zakupu określonego produktu jest umowa gwarancyjna. Określa ona dokładne warunki serwisu gwarancyjnego, w tym jego zakres i czas obowiązywania gwarancji.

W przypadku zakupu armatury sanitarnej warto zapoznać się z kartą gwarancją Grupy Armatura, która jest wiodącym producentem armatury sanitarnej w Polsce. Najważniejsza dla klientów firmy jest tutaj informacja, że gwarancja obejmuje wszystkie elementy armatury, które są konieczne do jej prawidłowo działania. Grupa Armatura w trakcie całego procesu produkcji zachowuje bardzo rygorystyczną kontrolę jakości, jeśli jednak w trakcie użytkowania baterii okaże się jednak, że jest ona wadliwa, reklamacja zostaje uwzględniona w okresie obowiązującej umowy gwarancyjnej.

Działa nie działa

W sytuacji, gdy zakupiona armatura nie działa we właściwy sposób, należy udać się do miejsca w którym dokonało się zakupu, ewentualnie zadzwonić bezpośrednio do producenta, na bezpłatny numer infolinii Grupy Armatura. Dokumenty potrzebne do wniesienia reklamacji to poprawnie wypełniona karta gwarancyjna i dowód zakupu towaru. Istotne jest, że reklamacja powinna zostać wniesiona przed upływem 2 miesięcy od momentu stwierdzenia usterki. Umowa gwarancyjna dokładnie podaje rodzaje uszkodzeń, jakie dają podstawę do skorzystania z gwarancji oraz uszkodzenia, które nie mogą być podstawą jej dochodzenia. Do tej drugiej grupy należą uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania armatury, zarówno na etapie przechowywania, montażu, jak i normalnego trybu eksploatacji. Przykładem może być tutaj sytuacja, w której jeszcze przed zamontowaniem baterii jest ona przechowana w pomieszczeniu, gdzie panuje duża wilgoć, albo gdzie przechowuje się środki, które powodują rdzewienie. Reklamacja nie może także zostać uznana, w momencie kiedy bateria nie działa w skutek złego zamontowania, bądź też, kiedy nie była ona używana zgodnie z jej przeznaczeniem. Podstawą do nie uznania reklamacji jest również stwierdzona ingerencja osób trzecich w mechanizm baterii, czyli mówiąc inaczej samodzielne próby naprawienia baterii. Doświadczenie pokazuje, że uszkodzenia pojawiają się w momencie nie stosowania się do instrukcji montażu baterii, kiedy na przykład, nie pamięta się o dokładnym przepłukaniu instalacji jeszcze przed jej zamontowaniem. Instrukcja, wbrew pozorom, jest bardzo przydatna i może uzmysłowić nieprawidłowe działania, które mogą być przyczyną ewentualnych usterek armatury. Jak się jednak okazuje, nie wszyscy pamiętają o tym, by już w momencie zakupu dokładnie obejrzeć produkt i niejednokrotnie dopiero w domu odkrywają np. uszkodzenia mechaniczne. Zlokalizowanie wady produktu w momencie, kiedy klient opuścił już sklep, może budzić wątpliwości, co do tego, kto odpowiada za wadę, producent czy jednak użytkownik. Dlatego wada mechaniczna może nie zostać uznana przez serwis gwarancyjny jako wada powstała z winy producenta. Również kwestia utrzymania czystości baterii nie jest taka jednoznaczna, ponieważ konieczne jest używanie właściwych środków chemicznych przeznaczonych do tego typu powierzchni.

Produkty najwyższej jakości

Wśród bogatej oferty baterii tylko nieliczni producenci mogą pochwalić się najwyższą jakością swoich produktów. Niewątpliwie Grupa Armatura do takiego właśnie grona producentów należy, co daje jej klientom gwarancję wysokiej jakości odlewanych przez nią elementów baterii. Karta gwarancyjna dla każdego produktu przedstawia szczegółowe dane na ten temat. W sytuacji konieczności reklamowania produktów Grupy Armatura, jak już wspomniano klient ma do dyspozycji dwie drogi, a mianowicie zgłoszenie w punkcie sprzedaży detalicznej w której dokonało się zakupu albo telefon na bezpłatną infolinię 0 800 433 334. Zgodnie z założonymi standardami obsługi klienta, Grupa Armatura dokonuje naprawy, bądź wymiany do 48 godzin od daty zgłoszenia uznanej reklamacji. Wymiana baterii na nową tego samego modelu, bądź też modelu zbliżonego, następuje w chwili, gdy nie jest możliwe wywiązanie się z zakładanego czasu 48 godzin, jaki wyznaczony jest na dokonanie usunięcia usterki. Najprostszym sposobem zlecenia usunięcia zaistniałej awarii jest zgłoszenie się do autoryzowanego serwisu Grupy Armatura. Aby jednak uniknąć kłopotliwej dla wielu klientów sytuacji w której konieczne jest zgłoszenie reklamacji, warto wyrobić w sobie nawyk korzystania z instrukcji oraz, co równie istotne, nawyk uważnego czytania umów gwarancyjnych.

Ważnym dokumentem, który otrzymuje się w momencie dokonania zakupu określonego produktu jest umowa gwarancyjna. Określa ona dokładne warunki serwisu gwarancyjnego, w tym jego zakres i czas obowiązywania gwarancji.

Powrót do listy porad