O FIRMIE

działalność

Armatura Kraków jest wiodącym producentem w branży sanitarnej i grzewczej w Polsce. Zakłady tworzące firmę specjalizują się w produkcji baterii łazienkowych i kuchennych, aluminiowych grzejników centralnego ogrzewania, szerokiej gamy zaworów oraz ceramiki sanitarnej.

W segmencie baterii Armatura Kraków realizuje pełen cykl produkcyjny baterii: od projektu, poprzez odlew, obróbkę mechaniczną i nakładanie powłok metalicznych, aż po ostateczny montaż produktu i jego kontrolę pod względem jakościowym. Daje to gwarancję jakości i niezawodności produktów, ale i możliwość płynniejszego sterowania produkcją w zależności od popytu rynkowego. Wraz z zakończeniem procesu reorganizacji produkcji pod koniec 2011 roku, proces produkcji baterii sanitarnych i natrysków realizowany jest w nowoczesnym zakładzie w Nisku, działającym w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Nisku. Na ofertę składają się liczne rodziny baterii z trzech klas: Premium, Middle oraz Basic - w tym baterie termostatyczne i specjalne. W grupie natrysków znajdują się deszczownie, natryski przesuwne, punktowe oraz cała gama akcesoriów natryskowych: węże, rączki. Armatura Kraków systematycznie weryfikuje, unowocześnia i rozszerza ofertę baterii i natrysków, wprowadzając nowe, atrakcyjne modele zgodnie z oczekiwaniami Klientów. Ta strategia zapewnia od lat Armatura pierwszą pozycję na rynku baterii sanitarnych w Polsce z ponad 27% udziałem w 2016 roku (według BRG Building Solutions Report May 2016). Z okazji jubileuszu 95-lecia firma wróciła do historycznej marki: KFA – Krakowska Fabryka Armatur.

Równie ważnym co armatura sanitarna obszarem działalności Armatury Kraków jest armatura grzewcza i aluminiowe grzejniki centralnego ogrzewania. Wykonane ze najwyższej jakości stopu o wysokiej zawartości krzemu, dają gwarancję dobrego przewodnictwa cieplnego. Niezawodność działania zapewniają także drobiazgowe kontrole parametrów prowadzone na każdym etapie procesu produkcyjnego. Poprzez nałożenie powłoki cyrkonowej i anaforetycznej, grzejniki są skutecznie zabezpieczone przed korozją międzykrystaliczną i mogą z powodzeniem współpracować z instalacją miedzianą. Ich dodatkową zaletą jest rozbudowana powierzchnia wymiany i wyprowadzenia ciepła. Są ona malowane białym lakierem proszkowym wysokiej jakości, co nadaje im neutralny wygląd i szykowny charakter. W ofercie dostępne są dwu- i trzywylotowe grzejniki aluminiowe wraz z akcesoriami, takimi jak: wsporniki, korki i złączki. Produkty objęte są 15-letnia gwarancją producenta.

W 2012 roku, dążąc do kompleksowego zaspokajania potrzeb z zakresu wyposażenia łazienki, Armatura Kraków poszerzyła ofertę o ceramikę sanitarną, przejmując wraz z know-how działający od 1900 roku zakład w Radomiu. Asortyment obejmuje miski WC i pisuary, kompakty WC; bidety; umywalki wiszące, nablatowe i meblowe oraz meble łazienkowe.

zarząd

Prezes Zarządu

Piotr Ostaszewski

Członek Zarządu

Olaf Wdowiak

rada nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Armatura Kraków SA

 

Paweł Stopczyński – Przewodniczący RN Armatura Kraków SA

Emilia HermaszewskaZastępca Przewodniczącego RN Armatura Kraków SA

Maciej Jagiełło - Członek RN Armatura Kraków SA

Łukasz Krawczyk - Członek RN Armatura Kraków SA

Tomasz Mrowczyk - Członek RN Armatura Kraków SA

Zdzisław Nisztor - Członek RN Armatura Kraków SA

Adam PankowskiCzłonek RN Armatura Kraków SA

Piotr Sadkowski - Członek RN Armatura Kraków SA

Jędrzej Socha - Członek RN Armatura Kraków SA 

akcjonariat

Struktura Akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba akcji Udział akcji w kapitale zakładowym Liczba głosów Udział głosów
na WZ
PZU FIZ AN BIS 2 86.000.000 100% 81.000.000 100%
Ogółem 86.000.000 100% 81.000.000 100%

Kapitał zakładowy Armatura Kraków SA wynosi 81.000.000 zł i dzieli się na 81.000.000 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 

Reprezentowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie: al. Jana Pawła II 24, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000019102, REGON: 014981458, NIP: 527-22-28-027.

Przedmiot działalności:Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe, obejmujące akcje spółek publicznych i niepublicznych, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. W celu zachowania bieżącej płynności Fundusz dokonuje lokat w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty w bankach krajowych oraz bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych.
 

Informacje rejestrowe

PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2

Al. Jana Pawła II 24, 
00-133 Warszawa 
NIP: 107-00-24-058
REGON: 146407760
Wpisany do krajowyego rejestru funduszy inwestycyjnych, Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, RFI: 803. 

historia Armatury Kraków

Armatura Kraków SA historia spółki sięga roku 1922 r., w którym jako Łagiewnicka Fabryka Armatur Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Kraków rozpoczęła działalność produkcji armatury i pokrewnych artykułów w zakresie odlewania metali kolorowych. W okresie I i II wojny światowej podmiot ulegał przeobrażeniom, podobnie jak przedmiot jego działalności. Bezpośrednio po wyzwoleniu, rosnące zapotrzebowanie na produkty spółki umocniły jej pozycję i zapewniły dalszą możliwość wzrostu. W dniu 15 września 1948 r. Zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu utworzone zostało przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Krakowska Fabryka Armatur Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione. Następnie w dniu 3 marca 1956 r. decyzją Ministra Przemysłu Maszynowego utworzono przedsiębiorstwo o nazwie Krakowskie Zakłady Odlewnicze. Oba podmioty połączono w roku 1961 zarządzeniem Ministra Przemysłu Ciężkiego. W ten sposób powstały Krakowskie Zakłady Armatur. W dniu 11 grudnia 1997 r., na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Krakowskie Zakłady Armatur zostały przekształcone w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa, otrzymując nazwę Krakowska Fabryka Armatur. Spółka uzyskała osobowość prawną w dniu 1 stycznia 1998 roku. W 1999 roku Minister Skarbu Państwa dokonał prywatyzacji Spółki poprzez zbycie pakietu akcji inwestorowi strategicznemu – PZU Życie S.A. W kolejnych latach PZU Życie S.A. zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, obejmując kolejne akcje nowych emisji. Od sierpnia 2013 roku, głównym akcjonariuszem Spółki jest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 (FIZ AN BIS 2), posiadający 63,7% udziałów w kapitale zakładowym i liczbie głosów na WZ.

W latach 2000-2007 Armatura Kraków SA przeprowadziła szeroki program restrukturyzacji, efektem którego znacząco obniżyła koszty wytworzenia produktów, zredukowała poziom kosztów stałych oraz zapewniła źródła finansowania dla planowanej inwestycji - budowy nowego zakładu produkcyjnego wraz z częścią biurową. Po jej ukończeniu w 2006 roku, Spółka rozpoczęła proces przeniesienia produkcji do nowej lokalizacji. Wówczas cała działalność produkcyjna została umieszczona na powierzchni około 11 tys. m2. Oprócz instalacji i rozruchu nowych urządzeń produkcyjnych, uruchomiona została także nowa oczyszczalnia ścieków oraz nowa kotłownia gazowa. Inwestycje związane z wyposażeniem zakładu w nowoczesne maszyny i urządzenia obejmowały przede wszystkim: nowy automat galwanizerski, stoły polerskie, urządzenia myjące oraz urządzenie do odlewania pod niskim ciśnieniem. Zmian dokonano także w organizacji sprzedaży i ofercie produktowej, wprowadzając na rynek nowe modele baterii. Pozwoliło to Spółce uzyskać bardzo wysoką dynamikę sprzedaży, poprawić wyniki finansowe oraz pozycję lidera na krajowym rynku armatury sanitarnej. Armatura Kraków SA wdrożyła kampanię udzielania gwarancji 100-letniej na elementy odlewane baterii, która spotkała się dużym zainteresowaniem wśród naszych Klientów.

W sierpniu 2007 roku Armatura Kraków SA zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Z pozyskanych 36 mln zł, znaczną część środków Spółka przeznaczyła na rozbudowę mocy produkcyjnych, zwiększenie skali działalności i rozszerzenie oferty produktów i towarów Spółki. Dzięki temu Armatura Kraków SA zaznaczyła swoją silną pozycję na rynku baterii sanitarnych w Polsce, stając się jej liderem z 40% udziałem.

Przełomowym momentem w historii Armatura Kraków SA było powstanie w 2009 roku Grupy Kapitałowej Armatura, do której dołączyły spółki zależne: Armatoora SA i Armagor Sp. z o.o. (obecnie Armagor SA).

Armatoora SA, spółka z Grupy Armatura istnieje od 2008 roku i jest w 100% zależna od Armatura Kraków SA. Została powołana pod nazwą Armatura Strefa SA, z siedzibą na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Nisku. W przetargu ogłoszonym przez syndyka masy upadłości Toora Poland SA dokonała kupna zorganizowanej części przedsiębiorstwa, którego formalne przejęcie nastąpiło w dniu 2 marca 2009 r.W dniu 17 lutego 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Armatura Strefa SA podjęło decyzję o zmianie nazwy tej spółki na Armatoora SA.

Armagor SA dołączył do Grupy Armatura w dniu 6 sierpnia 2009 r. w drodze nabycia większościowego pakietu udziałów w spółce przez Armaton SA (poprzednio Armatoora SA i wspólnicy sp. k.). W dniu 5 kwietnia 2011 roku Sąd Rejonowy w Opolu zarejestrował Armagor SA, które powstało w wyniku przekształcenia spółki Armagor Sp. z o.o. Armatura Kraków SA jest jedynym akcjonariuszem Armagor SA, tym samym posiada 100% akcji tej spółki. Spółka funkcjonowała od 1991 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sprywatyzowana w drodze leasingu pracowniczego. Wcześniej działała jako zakład produkcji zaworów w ramach firmy Armatura Olesno, przejętej przez fiński koncern Oras. Siedziba spółki znajduje się w Krakowie, ale cała produkcja prowadzona jest fabryce w Praszce.

W 2012 roku Grupa Armatura uzupełniła dotychczasową ofertę produktów poprzez wejście w nowysegment – ceramikę sanitarną. W sierpniu 2012 roku Armadimp SA (spółka celowa w 100% zależna od Armatura Kraków SA) nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa „Elbar – Katowice” – spółkę RADIMP, bezpośredniego producenta ceramicznych wyrobów sanitarnych, głównie kompaktów, misek klozetowych, umywalek a także postumentów i półpostumentów. Radimp to Zakład Wyrobów Sanitarnych, którego protoplastą jest powstała w 1900 roku Fabryka Wyrobów Fajansowych w Radomiu. 

W dniu 27 sierpnia 2013 roku, dominującym akcjonariuszem Armatura Kraków SA został PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2, który objął pakiet kontrolny akcji Spółki. PZU FIZ AN BIS 2 30 sierpnia 2013 roku wezwał do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Armatura Kraków SA, w związku z planowanym nabyciem akcji Spółki, uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz w celu wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym i przywrócenia akcjom formy dokumentu.

W wyniku tych działań oraz na skutek przymusowego wykupu akcji przeprowadzonego na początku 2014 roku, PZU FIZ AN BIS 2 objęło 100 % akcji Armatura Kraków SA.

W dniu 11 marca 2014 roku, Armatura Kraków SA przestała być spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.


Kontynuując funkcjonowanie jako Armatura Kraków SA i promując markę KFA, firma prowadzi swoją działalność jako niepubliczna spółka akcyjna i jest dziś liderem w branży sanitarnej.